Referencie
Aktuality
O nás
Finančný poriadok
Kariéra
Partneri
Život s Winners
Kontakt

Členovia skupiny WINNERS GROUP

Sme výnimočná firma
s výnimočnými ľuďmi

Zistite viac

Prečo s nami

Finančný biznis

Finančný biznis je správnou voľbou pre každého človeka, ktorý chce byť súčasťou podnikania s nadštandardnými príjmami a veľkými možnosťami uplatnenia. Prečo je to tak?

Ľudia prirodzene túžia po dostatku peňazí na uspokojenie svojich potrieb a cieľov. Preto väčšinu svojho času venujú zarábaniu peňazí a prirodzene využívajú produkty finančných inštitúcii, ktorým nahráva do karát súčasný stav. Väčšina z nás je na jednej strane nútená požičiavať si peniaze na základné potreby ako je napríklad zabezpečenie nového bývania a nadruhej strane si musíme sporiť na dôchodok, keďže štát nám ho už nedokáže plnohodnotne zabezpečiť. Podpora od štátu je nedostačujúca aj v prípade invalidity alebo práceneschopnosti a kúpa niektorých druhov produktov ako je napr. zákonné poistenie automobilov je dokonca povinnosťou. Dopyt po produktoch finančných inštitúcií je preto vytváraný aicky.

Ponuky finančných inštitúcií sa na nás doslova „valia“ zo všetkých strán a každá je samozrejme tá „najlepšia“. V spleti produktov je veľmi ťažké vedieť sa správne rozhodnúť a ľudia zväčša ani nemajú čas, či chuť stráviť hodiny dlhým študovaním a porovnávaním rôznych ponúk. A práve tu sa otvára priestor pre spoločnosť, ktorá je odborníkom v kvalitnom, nezávislom a objektívnom ponúkaní finančných služieb a dokáže ľudí odbremeniť od týchto starostí. Úlohou finančného sprostredkovateľa je sprevádzať klienta pri jeho finančných rozhodnutiach a pomôcť mu dosiahnuť lepšiu finančnú budúcnosť. Prostredníctvom podrobnej analýzy potrieb klienta pomáha porozumieť jeho finančnej situácii a oboznámi ho s rizikami, ktoré mu hrozia, to všetko pravdivo, dôsledne apre klienta v pochopiteľnej forme.

Hovorí sa, že najlepšia práca na svete je tá, ktorá nás baví. Aby nás však práca bavila, musí byt aj adekvátne finančne ohodnotená a z jej výsledku by sme mali mať dobrý pocit nie len my, ale aj ľudia, ktorí sú našimi klientmi. Pocit z dobre vykonanej práce je potvrdený reálnymi hodnotami vytvorenými pre našich klientov. Náš unikátny pracovný systém ponúka každému bez ohľadu na vek a pohlavie, dosiahnuté vzdelanie či osobné skúsenosti vynikajúcu príležitosť vstúpiť do toho správneho podnikania. Každý nový záujemca o spoluprácu sa môže na začiatku presvedčiť aj popri hlavnom zamestnaní, či mu táto práca vyhovuje.

Preto je práca v oblasti finančného sprostredkovania tou správnou voľbou pre každého, kto má chuť zmeniť svoje doterajšie smerovanie a zmeniť svoj život k lepšiemu.

Spoločnosť Winners Group

Spoločnosť Winners Group vedú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti financií a čo je dôležité, hovoria za nás výsledky. Využívame unikátny koncept, ktorý je zameraný na odbornosť a špecializáciu v každom segmente finančného trhu. Dcérske spoločnosti Winners Group sú tvorené tímami profesionálov, ktorí komunikujú priamo s klientom. Ten tak získava istotu individuálneho prístupu a zároveň garanciu potrebnej kvality, bez ohľadu na to, či je jeho sprostredkovateľom človek, ktorý vo finančníctve len začína alebo naopak odborník s dlhoročnými skúsenosťami. Veľkou výhodou nášho konceptu je, že garantuje potrebnú kvalitu servisu pre každého klienta. Starostlivosť o klientov je zabezpečovaná centrálne, vďaka čomu klienti nie sú odkázaní na vôľu jednotlivých sprostredkovateľov, ako je to bežné v klasických modeloch sprostredkovateľských firiem na našom trhu.

Spoločnosť Winners Group je nezávislou spoločnosťou, ktorej podiel nevlastní žiadna finančná inštitúcia, preto môže garantovať objektivitu pri výbere produktov z ponuky finančných inštitúcií.

Spoločnosť Winners Group vytvára férové a transparentné prostredie na to, aby naši biznis partneri čo najefektívnejšie dokázali profitovať zo svojho poslania, ktorým je pomoc klientom pri výbere tých správnych nástrojov na finančnom trhu. Vďaka Winners konceptu sa sprostredkovateľ nemusí báť neúspechu pri výbere správnych riešení. Spoločnosť Winners Group ponúka možnosť stať sa aj vám biznis partnerom a profitovať z tej správnej príležitosti na finančnom trhu.

Motivačné benefity

Winners kariéra pomáha človeku, ktorý s nami spolupracuje víťaziť. Na začiatku systém kvalitného vzdelávania zabezpečí, že aj ľudia bez skúseností sa dokážu naučiť obchodným zručnostiam a stať sa úspešným biznis partnerom. Možnosť, za vopred určených podmienok, získať príspevok na chod vlastnej pobočky je ďalším bonusom nášho systému. Spolupracovník dostáva k dispozícii špičkový informačný systém, vďaka ktorému má perfektný prehľad o všetkom čo sa vjeho kariére,či klientskom portfóliu deje. Samozrejmosťou sú aj firemné konferencie, ktoré spolu s nadčasovým vzdelávaním pomáhajú našim spolupracovníkom neustále napredovať.

Koncept firemných automobilov je tu pre ľudí, ktorí túžia po jazde na autách exkluzívnych značiek akými sú Mercedes, Audi či BMW. Firemné vozidlá u nás môžete získať aj na súkromné užívanie už na manažérskych pozíciách ako odmenu za úspešnú spoluprácu.

Winners Akadémia je garantom vysoko kvalitného vzdelávania. Veríme, že tou najväčšou devízou každej úspešnej firmy sú jej ľudia. Keďže na Slovensku neexistuje vysokoškolský odbor, ktorý by študentov dokázal pripraviť na povolanie sprostredkovateľa finančných služieb, naša akadémia plnohodnotne nahrádza takéto vzdelanie. Prepracovaný vzdelávací systém je postavený predovšetkým na spojení toho najlepšieho know-how s praktickými skúsenosťami, ktoré sú prezentované skúsenými a v praxi najúspešnejšími manažérmi a lektormi.

Sociálny program je dôkazom toho, že spoločnosť Winners Group stojí pri svojich ľuďoch a ich rodinách nielen v časoch úspechu, ale aj v časoch prípadnej núdze. Každý manažér dostáva nadštandardné poistné krytie a taktiež garantujeme výplatu finančných prostriedkov plynúcich z podnikania rodine aj v prípade jeho úmrtia.

Podpora od biznis partnerov je výhodou podnikania prostredníctvom network marketingu, kde spolupracovník postupuje v kariére len vtedy, ak sú úspešní aj jeho kolegovia. Vďaka tomu skúsenejší spolupracovníci vždy radi pomôžu tým menej skúsený ma to prináša vynikajúce vnútrofiremné vzťahy, na ktorých je založená firemná kultúra spoločnosti Winners Group.

Firemné dovolenky sú zabezpečené pre tých najlepších spolupracovníkov. Exkluzívne firemné dovolenky sa konajú 2-krát do roka – letná v septembri a zimná vo februári. Oddych v destináciách ako Mexiko, Dubaj či Kuba je súčasťou života tých najúspešnejších biznis partnerov.

Účasť na zahraničných kongresoch je zabezpečená spoločnosťou Winners Group v tých najdôležitejších svetových finančných centrách (napr. New York – USA v roku 2013), kde sa naši biznis partneri môžu učiť od tých najlepších svetových odborníkov.

Flexibilný pracovný čas je v dnešnej hektickej dobe veľkým benefitom pre ľudí, ktorým v klasických systémoch nie je dovolené zosúladiť si rodinu alebo záľuby s ich povolaním. Práve možnosť voľne si zadeliť pracovný čas je významným benefitom pre ženy s malými deťmi alebo študentov vysokých škôl.

Bonusy za postupy sú súčasťou postupu na každú vyššiu pozíciu. Pod finančnými bonusmi rozumieme mobilné telefóny, osobné počítače či tablety, luxusné hodinky, nákupy v butikochu svetoznámych módnych návrhárov prípadne cesty okolo sveta. S Winners Group nesnívate o svojom živote, ale môžete prežiť život svojich snov!

Kontaktujte nás

Kontakt

Centrála spoločnosti

Winners Group, a.s.
Trade Center I.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava

winnersgroup@winnersgroup.sk winnersgroup@winnersgroup.sk
t: + 421 2 32 115 554 + 421 2 32 115 554
f: + 421 2 32 144 800 + 421 2 32 144 800