Unikátny Winners Koncept Vám prináša profesionálne komplexné finančné služby pod jednou strechou.

Naša špecializácia na každý segment finančného trhu Vám zabezpečí kvalitné služby a následnú starostlivosť vo všetkých oblastiach finančného sveta.

Zobraziť viac

Aby boli všetky oblasti Vášho finančného portfólia pokryté v najvyššej kvalite, zverili sme jednotlivé produkty a následný servis do rúk špecialistov. Bežný model, v ktorom sa jeden človek stará o všetky oblasti klientovho portfólia, nie je schopný dosiahnuť požadovanú kvalitu. Objektívne nie je možné, aby jeden finančný sprostredkovateľ dokázal poskytovať kvalitný servis, niekedy až stovkám svojich klientov a to 365 dní v roku. Práve preto sme v našej spoločnosti zverili produkty zložitejšie na sprostredkovanie a následný servis do rúk špecialistov. Navyše Vám garantujeme pravidelné kontaktovanie zo strany našej spoločnosti, ktorá neustále sleduje vývoj trhu, čím získavate vždy to najlepšie riešenie. A v tom spočíva unikátnosť Winners konceptu.

Winners koncept

Pytagoras je náš moderný digitálny nástroj, ktorý pomáha našim klientom po celom Slovensku, aby prevzali kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou.

Pytagoras je progresívna technológia, ktorá sa postará o Vašu finančnú budúcnosť a vytvorí poriadok vo Vašich financiách.

Zobraziť viac

Je nástroj v rukách každého nášho finančného sprostredkovateľa, ktorý zabezpečuje rovnaký štandard a objektivitu pri tvorbe klientského riešenia. V spoločnosti Winners Group sme už pri jej vzniku jasne zadefinovali schopnosť inovovať ako kľúčový moment ďalšieho rozvoja. Práve táto schopnosť nám umožnila priniesť klientom digitálny nástroj Pytagoras. Vďaka nemu sme dokázali odstrániť neodbornú subjektivitu, ktorá na trhu častokrát rozhoduje pri výbere riešení pre klientov. Pytagoras je pripravený pomôcť Vašim financiám!

Pytagoras

Winners koncept a naše know–how pomáha klientom získať poriadok v ich financiách už aj v zahraničí.

Po 10 rokoch pôsobenia na slovenskom trhu sme rozšírili naše pôsobenie aj do Bulharska a na Ukrajinu. A to je len začiatok našej medzinárodnej expanzie.

Zobraziť viac

Naším zámerom je budovať silnú medzinárodnú spoločnosť. V dôsledku nášho úspešného fungovania na Slovensku postupne expandujeme do ďalších krajín strednej a východnej Európy. Po Bulharsku a Ukrajine nasledujú trhy v Maďarsku a Poľsku. Naša medzinárodná expanzia je dôkazom kvality nášho Winners konceptu a už dnes sme pripravení pokračovať v jeho rozvoji v ďalších krajinách. Winners Group je rastúcou medzinárodnou spoločnosťou!

International

Winners Group je tímom víťazov. Sme výnimočná spoločnosť s výnimočnými ľuďmi.

O náš tím sa staráme najlepšie ako vieme, pretože za každou úspešnou spoločnosťou sú jej ľudia.

Zobraziť viac

Práve naši Biznis partneri sú kľúčom k dosahovaniu úspechov našej spoločnosti. Preto je prioritou ich neustále vzdelávanie a vytváranie pozitívneho prostredia pre ich neustály rast. Sme lídri v budovaní lídrov – preto investujeme efektívne a namiesto reklamných kampaní zabezpečujeme špičkové vzdelávanie a ďalšie efektívne nástroje pre rozvoj podnikania. Jedným z našich kľúčových benefitov je Winners Autokoncept, ktorý je pre nás najefektívnejšou formou reklamy. Zároveň prináša pridanú hodnotu našim manažérom, ktorí jazdia na kvalitných a bezpečných automobiloch a zároveň tak reprezentujú našu spoločnosť. Využi Winners príležitosť a naštartuj s nami vlastné podnikanie!

Náš úspech

Kontaktujte nás