Život s Winners

Život s Winners

Polročné vyhodnotenie 2016Sme riadným členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a hlásime sa k jej etickému kódexu A.F.I.S.P.