Život s Winners

Život s Winners

Vyhodnotenie 2. polroku 2011Sme riadným členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a hlásime sa k jej etickému kódexu