Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Zabezpečenie bývania:

Dôstojné bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb. Za posledných 10 rokov ceny nehnuteľností v Slovenskej republike vzrástli viac ako dvojnásobne. Preto je nielen kúpa bytu či domu, ale aj rekonštrukcia nehnuteľnosti finančne veľmi nákladná. Pre väčšinu ľudí je veľakrát jedinou možnosťou zabezpečenia bývania úver. Úlohou našej spoločnosti je pomôcť klientom pri výbere toho najkvalitnejšieho a čo najlacnejšieho riešenia. Vybavovanie hypotekárneho úveru je často veľmi namáhavým a náročným procesom. Klientov dokážeme týmto procesom preniesť pri čo najmenšej strate ich drahocenného času. Hypotekárny úver je dlhodobý úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorý môže mať splatnosť až 30 rokov. Je preto veľmi dôležité neunáhliť sa a vybrať si čo najoptimálnejšie riešenie.