Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Sporenie pre deti:

Priemerné výdavky na vysokoškolské štúdium sa pohybujú na úrovni 150 až 350 eur mesačne. Viac ako 90% študentov je preto odkázaných na finančnú podporu zo strany rodičov. Často práve štúdium dieťaťa môže výrazne ovplyvniť celý rodinný rozpočet. Nielen štúdium, ale aj potreba finančného zabezpečenia na štart do dospelosti, svadbu alebo rôznych športových aktivít, sú finančne veľmi náročné. Kvalitným sporiacim programom rodič dokáže pozitívne ovplyvniť budúcnosť svojich detí a pripraviť ich na vstup do dospelosti.