Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Poistenie majetku:

Pred krádežou, nehodou, živlami, vandalizmom a iným poškodením je chránenie majetku veľmi obtiažne, veľmi často až nemožné. Práve na takéto účely existuje možnosť poistenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. Vybrať si správny produkt na dokonalú ochranu svojho vlastníctva je veľmi ťažké. Preto klientom pomáhame uľahčiť výber produktu, ktorý dokonale ochráni ich auto, byt alebo iný majetok. Ľudia pri škodovej udalosti často nevedia ako ďalej postupovať. Aj v takomto prípade im ochotne poradíme a pomôžeme získať poistné plnenie od poisťovne. Pri poistnej udalosti sme schopní zvýšiť pravdepodobnosť plnenia od každej poisťovne. Poskytneme taktiež bezplatnú analýzu neživotných poistných zmlúv. Naši klienti tak majú svoj majetok dokonale zabezpečený.