Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Lízing:

Preklad anglického slova „leasing“ znamená prenájom. Lízing je teda prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí na základe lízingovej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom. Uplatňuje sa najmä pri tovaroch dlhodobej spotreby – osobné a nákladné automobily, pracovné stroje a zariadenia, ale aj pri nehnuteľnostiach. Hlavnou výhodu lízingu je možnosť využívania výrobku bez potreby kúpy hotovosťou. Postačujúca je relatívne malá splátka – akontácia. Našou úlohou je pomáhať klientom pri výbere čo najvýhodnejšieho riešenia.