Spoločnosť

Winnersgroup a.s.

Predstavenie spoločnosti:

Pozrite si krátke video-predstavenie spoločnosti Winners Group, a.s.

en

WIN motto:

WIN motto

O spoločnosti:

Winners Group, a.s., je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou finančných produktov bežným ľuďom, systémom networkmarketing. Už od svojho vzniku v roku 2008 sa zaradila medzi lídrov finančného sprostredkovania na Slovensku. Cieľom spoločnosti je prinášať klientom komplexné finančné služby pod jednou strechou, na čo využívame unikátny koncept zameraný na odbornosť a špecializáciu v každom segmente finančného trhu.
Pri výbere finančného riešenia je pre nás dôležitá objektivita, preto sa naša spoločnosť uberá cestou nezávislého finančného sprostredkovania. Nie sme vlastnení žiadnou finančnou inštitúciou, vďaka čomu vieme vyberať tie najkvalitnejšie finančné programy a zabezpečiť tak splnenie cieľov našich klientov.
Spoločnosť WG vytvára férové a transparentné prostredie na to, aby naši biznis partneri čo najefektívnejšie dokázali profitovať zo svojho poslania, ktorým je pomoc klientom pri výbere tých správnych nástrojov na finančnom trhu.
Sme výnimočná firma s výnimočnými ľuďmi, a práve v tom spočíva kapitál našej spoločnosti. Staň sa aj ty súčasťou elitného tímu a preži s nami výnimočný život!

Spoločnosť Winners Group, a.s., je SPOLOČNOSŤOU VÍŤAZOV!!!

Vízia:

Hodnoty:

Objektivita
Profesionalita
Kvalita
Nezávislosť
Rešpekt
Jedinečnosť
Inovatívnosť
Dynamickosť
Spoločný úspech

Poslanie:

Poslaním spoločnosti Winners Group je pomáhať bežným ľudom pri dosahovaní ich finančných cieľov a zvyšovaní ich životnej úrovne.

Klienti, ktorí využívajú náš unikátny koncept, majú vo svojom portfóliu tie najkvalitnejšie investičné programy, zvyšujú mieru svojich úspor, sú kvalitne zabezpečení proti rôznym rizikám a profitujú z princípov kvalitného finančného plánovania.

Pre našich biznis partnerov vytvárame kvalitné podnikateľské prostredie, motivujúcu kariéru a jedinečný systému práce. Pomáhame tak aj im žiť lepší život. Ponúkame im viac ako len peniaze. Podporujeme ich, aby si plnili svoje ciele a staráme sa o to, aby pocítili v živote viac uznania, rešpektu a úcty. Našim poslaním je stať sa dlhodobým partnerom v životoch našich klientov a biznis partnerov a spoločne zastávať významné miesto na finančnom trhu. Budujeme silnú spoločnosť, chceme udávať smer finančného sprostredkovania a stať sa víťazmi budúcnosti!