Kontakt

Centrála spoločnosti

Winners Group, a.s.
Trade Center I.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava

winnersgroup@winnersgroup.sk
t: + 421 2 32 115 554
f: + 421 2 32 144 800


Vranov nad Topľou
Kalinčiakova 2468, 093 01 Vranov nad Topľou
Stará ľubovňa
17.novembra 14, 064 01 Stará Ľubovňa
Bardejov
I. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
II. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov
III. Radničné námestie 9, 085 01 Bardejov
Stropkov
Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov
Prešov
I. Okružná 51, 080 01 Prešov
II. K surdoku 58, 080 01 Prešov
III. Šebastovská 4, 080 01 Prešov
IV. Šarišská 1, 080 01 Prešov
V. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Košice
I. Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, 04001 Košice
II. Letná 45, 040 01 Košice
III. Štúrova 1, 040 11 Košice
IV. Jantárová 30, 040 01 Košice
V. Pražská 4, 040 11 Košice
VI. Jumbo centrum, Masarykova 2, 040 01 Košice
Michalovce
I. Sama Chalupku 20, 071 01 Michalovce
II. Kostolné námestie 5, 071 01 Michalovce
Trebišov
M.R. Štefánika 10, 075 01 Trebišov
Bratislava
I. TRADE CENTER I, Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava – CENTRÁLA
II. Kominárska 2, 831 04 Bratislava
III. Urbánkova 5, 811 04
Žilina
Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Trenčín
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Veľký Krtíš
I. Venevská 761, 990 01
II. SNP 13, 990 01
Humenné
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
Moldava nad Bodvou
Hviezdoslavova 18, 04501
Poprad
Nám. Sv. Egídia 97/42, 05801
Banská Bystrica
29. Augusta 3, 974 01
Myjava
Nám. M. R. Štefánika 582/29B, 90701
Nitra
I. Fraňa Mojtu 18, 949 01
Štúrovo

Nánanaská cesta 36, 94301

Sabinov

Murgašová 1, 083 01

Snina

Komenského 23, 06901

Lučenec

Želeničná 15, 984 01

Vrútky

Ulica svätého Cyrila a Metoda 11, 036 01

Spišská Nová Ves

I. Hviezdoslavová 29, 052 01
II. Duklianska 38, 052 01

Zvolen

Námestie SNP 3, 960 01

Tu môže byť tvoja pobočka
Kontaktuj nás.